Raport EBI nr 15/2015. INTERNITY SA RAPORT GRUPA ZA III KWARTAŁ 2015

16.11.2015

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 roku

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania