Raport EBI nr 15/2012. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY INTERNITY S.A. ZA 2011 R.

31.05.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny INTERNITY SA za 2011 rok.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Pliki do pobrania