Raport EBI nr 14/2023. KOREKTA RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2023

10.11.2023

Zarząd INTERNITY SA publikuje skorygowany raport kwartalny za drugi kwartał 2023 roku (korekta do raportu kwartalnego EBI 13/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku) informuje, że w wyniku pomyłki zawyżona została wartość sprzedaży do podmiotów powiązanych. Ten błąd nie miał jednak wpływu na inne pozycje sprawozdań, opublikowane wyniki brutto, netto czy EBITDA. Błąd został przez nas rozpoznany podczas liczenia wyników za trzeci kwartał.

W Rachunku zysków i strat w pozycji A. omyłkowo zaprezentowaną wartość przychodów netto ze sprzedaży od jednostek powiązanych.

  1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek powiązanych

Za okres od 1.04-30.06.2023 – powinno być: 9 170 889 PLN (było: 12 807 729 PLN)

Za okres od 1.01-30.06.2023 – powinno być: 18 241 579 PLN (było: 21 878 419 PLN)

W załączeniu skorygowany raport.

Przepraszamy za naszą pomyłkę.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Pliki do pobrania