Raport EBI nr 14/2022. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2022 – KOREKTA

10.08.2022

Zarząd INTERNITY SA publikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2022 roku (korekta do raportu kwartalnego EBI 12/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku)

Wyniki i podstawowe dane finansowe nie uległy zmianie.

W Liście Prezesa Zarządu na stronie 2 omyłkowo podano zysk za dwa kwartały 2022 roku zamiast za drugi kwartał 2022 roku.
Powinno być: W Q2 2022 roku Grupa wygenerowała zysk brutto ponad 1,6 M PLN (ok. 3% mniejszy niż w Q2 2021).

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania