Raport EBI nr 14/2021. INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA II KW 2021

30.07.2021

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Pliki do pobrania