Raport EBI nr 14/2019. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019

26.07.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 opublikowanym w dniu 31 stycznia 2019 roku termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku został wyznaczony na dzień 31 lipca 2019 roku.

Nowa data publikacji raportu kwartalnego Emitenta za II kwartał 2019 roku określona zostaje na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.