Raport EBI nr 14/2013. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

29.07.2013

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. Pan Jacek Maria Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Internity S.A., złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Internity S.A. z dniem 29 lipca 2013 roku. Pan Jacek Olechowski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”