Raport EBI nr 13/2022. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022

10.08.2022

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania