Raport EBI nr 12/2017. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 11 sierpnia 2017 roku

14.07.2017

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 11 sierpnia 2017 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA,
2) wzór pełnomocnictwa,
3) projekty uchwał wraz z załącznikami,
4) informacja o liczbie akcji spółki w obrocie.

Zarząd informuje, że przedmiotem obrad NWZA będzie m.in. zmiana statutu. Opis proponowanych zmian znajduje się w projekcie uchwały, tekst jednolity po zmianach w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania