Raport EBI nr 10/2018. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 18 czerwca 2018 roku

22.05.2018

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2018 r. na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu:

1)   treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA,

2)   wzór pełnomocnictwa,

3)   projekty uchwał,

4)   informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że przedmiotem obrad ZWZA będzie m.in. zmiana statutu – opis proponowanych zmian oraz tekst jednolity statutu znajdują się w odpowiednich projektach uchwał.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania