Raport EBI nr 1/2024. Podpisanie z firmą audytorską umowy na badanie sprawozdań za 2023 i 2024 rok

3.01.2024

Zarząd INTERNITY S.A. informuje o podpisaniu umowy na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy INTERNITY SA za następujące okresy:

– rok kończący się  31 grudnia 2023 roku,

– rok kończący się 31 grudnia 2024 roku,

ze spółką WBS AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000099028, będącą podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3685

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.