Raport EBI nr 1/2023. Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

30.01.2023

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 rok – 10 maja 2023 roku

Raport za IV kwartał 2022 rok – 14 lutego 2023 roku

Raport za I kwartał 2023 rok – 15 maja 2023 roku

Raport za II kwartał 2023 rok – 10 sierpnia 2023 roku

Raport za III kwartał 2023 rok – 10 listopada 2023 roku

Raport za IV kwartał 2023 rok – 14 lutego 2024 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.