Raport EBI nr 1/2021. Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

29.01.2021

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

 

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2020 rok – 7 maja 2021 roku

Raport za IV kwartał 2020 rok – 12 lutego 2021 roku

Raport za I kwartał 2021 rok – 30 kwietnia 2021roku

Raport za II kwartał 2021 rok – 30 lipca 2021 roku

Raport za III kwartał 2021 rok – 3 listopada 2021 roku

Raport za IV kwartał 2021 rok – 14 lutego 2022 roku

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.