Raport EBI nr 1/2016. Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

29.01.2016

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 rok – 2 czerwca 2016 roku

Raport za IV kwartał 2015 rok – 15 lutego 2016 roku
Raport za I kwartał 2016 rok – 16 maja 2016 roku
Raport za II kwartał 2016 rok – 12 sierpnia 2016 roku
Raport za III kwartał 2016 rok – 14 listopada 2016 roku
Raport za IV kwartał 2016 rok – 14 lutego 2017 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.