Raport EBI nr 1/2015. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

27.01.2015

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok – 12 czerwca 2015 roku

Raport za IV kwartał 2014 rok – 16 lutego 2015 roku

Raport za I kwartał 2015 rok – 15 maja 2015 roku

Raport za II kwartał 2015 rok – 14 sierpnia 2015 roku

Raport za III kwartał 2015 rok – 16 listopada 2015 roku

Raport za IV kwartał 2015 rok – 15 lutego 2016 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.