Raport EBI nr 1/2014. INTERNITY SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 rok

24.01.2014

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2013 rok – 30 czerwca 2014 roku

Raport za IV kwartał 2013 rok – 14 lutego 2014 roku

Raport za I kwartał 2014 rok – 15 maja 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 rok – 14 sierpnia 2014 roku

Raport za III kwartał 2014 rok – 14 listopada 2014 roku

Raport za IV kwartał 2014 rok – 14 lutego 2015 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.