Raport EBI nr 1/2013. Terminy publikacji raportów w 2013 roku

18.01.2013

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2012 rok – 5 czerwca 2013 roku

Raport za IV kwartał 2012 rok – 14 lutego 2013 roku

Raport za I kwartał 2013 rok – 15 maja 2013 roku

Raport za II kwartał 2013 rok – 14 sierpnia 2013 roku

Raport za III kwartał 2013 rok – 14 listopada 2013 roku

Raport za IV kwartał 2013 rok – 14 lutego 2014 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.