Raport EBI nr 1/2012. Istotna umowa – uznanie roszczenia Internity SA o zapłatę kary

4.01.2012

Istotna umowa – uznanie roszczenia Internity SA o zapłatę kary umownej

Zarząd Spółki Internity S.A. przekazuje informację o uznaniu roszczenia Internity SA o zapłatę kary umownej w wysokości 800 tys. zł należnej z tytułu niewykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 8 września 2011 roku (informacja o ww. umowie została przekazana w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 12 września 2011 roku).

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”