Raport ESPI nr 1/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

3.03.2021

Zarząd INTERNITY SA (Spółka) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Impera) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia wskutek zbycia w transakcjach zawartych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji spółki Internity SA zmniejszył się udział Impera w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Internity SA do poziomu poniżej 10%.

Przed zdarzeniem Impera posiadała 788 871 akcji Spółki reprezentujących 10,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 788 871 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,02% ogólnej liczby głosów.

Po dokonanej sprzedaży Impera posiada 770 968 akcji Spółki reprezentujących 9,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 770 968 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,79% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

 

 

Pliki do pobrania