Raport EBI 2/2018. Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

31.01.2018

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2017 rok ? 27 kwietnia 2018 roku
Raport za IV kwartał 2017 rok – 14 lutego 2018 roku
Raport za I kwartał 2018 rok – 30 kwietnia 2018 roku
Raport za II kwartał 2018 rok – 31 lipca 2018 roku
Raport za III kwartał 2018 rok – 31 października 2018 roku
Raport za IV kwartał 2018 rok – 14 lutego 2019 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.