Raport EBI 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

31.01.2019

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2018 rok – 26 kwietnia 2019 roku

Raport za IV kwartał 2018 rok – 14 lutego 2019 roku

Raport za I kwartał 2019 rok – 30 kwietnia 2019 roku

Raport za II kwartał 2019 rok – 31 lipca 2019 roku

Raport za III kwartał 2019 rok – 31 października 2019 roku

Raport za IV kwartał 2019 rok – 14 lutego 2020 roku

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.