Raport EBI 1/2018. Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok

31.01.2018

Zarząd INTERNITY S.A. informuje o podpisaniu umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego INTERNITY S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy INTERNITY SA za okres
– od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz
– od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
ze spółką WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej 4, lokal U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowaną pod nr KRS 0000099028, będącą podmiotem wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3685.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.