Raport EBI nr 19/2021. KOREKTA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021

4.11.2021

Zarząd INTERNITY SA publikuje skorygowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2021 roku (korekta do raportu kwartalnego EBI 17/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku)

Raport_Kwartalny_Jednostkowy_Internity_SA_2021_III kwartał korekta

Wyniki i podstawowe dane finansowe nie uległy zmianie.

W wyniku błędu edytorskiego w Pasywach (strona 07) błędnie została zaprezentowana kwota pozostałych kapitałów rezerwowych na dzień 30.09.2020 roku (dane porównawcze).

Powinno być: 3 406 505 zł

Było: 1 939 117 zł

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Pliki do pobrania