Odkup następuje na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na  nabycie akcji własnych.

Dokumentacja