Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

16 grudnia 2008 roku