Internity

Relacje Inwestorskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

16.06.2011 ZWZA

Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ,o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internity S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Wiertniczej 59, 02 – 952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka”

lub Internity S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek

handlowych (dalej „KSH”), zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A.  odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku (czwartek) o godzinie 10.00

 

 

Kalendarz inwestora

1 z 3
  • 09.05.2019

    Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok czytaj dalej

  • 30.04.2019

    Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2019 czytaj dalej

  • 16.04.2019

    Publikacja raportu dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego czytaj dalej

Spółki Internity

Kurs dnia

Internity 0% szczegóły