Internity

Relacje Inwestorskie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 października 2011 roku

ZWZA

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 17 października 2011 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 1 października 2011 roku.

Kalendarz inwestora

1 z 3
  • 09.05.2019

    Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok czytaj dalej

  • 30.04.2019

    Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2019 czytaj dalej

  • 16.04.2019

    Publikacja raportu dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego czytaj dalej

Spółki Internity

Kurs dnia

Internity 0% szczegóły