Internity

Relacje Inwestorskie

Zmiania siedziby firmy Internity SA

z dniem 30 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zmianie siedziby firmy Internity SA z dniem 30 kwietnia 2015 roku. Aktualna siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 6.

Aktualne dane Spółki to:

INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie (00-845), ul. Łucka 2/4/6 lokal 6

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000307937,

NIP 527-23-97-617,

Regon 015447488,

wysokość kapitału zakładowego 833 000 PLN,

kapitał zakładowy wpłacony 833 000 PLN

Kalendarz inwestora

1 z 3
  • 27.05.2021

    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 22 czerwca 2021 roku czytaj dalej

  • 04.06.2020

    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 2 lipca 2020 czytaj dalej

  • 09.05.2019

    Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok czytaj dalej

Spółki Internity

Kurs dnia

Internity 0% szczegóły